Komunikat Signal Iduna: COVID-19

 

W kontekście pojawiających się pytań dotyczących zakresu ochrony ubezpieczeniowej Signal Iduna w przypadku ogłoszenia stanu epidemii lub pandemii w trakcie podróży w miejscu docelowym, załączamy oficjalny komunikat ubezpieczyciela w w/w sprawie.

SIGNAL IDUNA obejmuje ochroną ubezpieczeniową klientów, którzy w trakcie podróży  znajdują się w kraju, który ogłosił stan epidemii lub pandemii.

 

Komunikat dla klientów i partnerów biznesowych –
ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA, a koronawirus


W trosce o naszych klientów i w związku z doniesieniami na temat rosnącej liczby zakażeń wirusem CoVID-19 z rodziny koronawirusów na całym świecie pragniemy uspokoić, że klienci posiadający ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA są objęci ochroną ubezpieczeniową. Klienci, u których zostanie zdiagnozowane zakażenie koronawirusem będą podlegać takiej samej ochronie jak w przypadku innych chorób.
SIGNAL IDUNA obejmuje ochroną ubezpieczeniową klientów, którzy w trakcie podróży znajdują się w kraju, który ogłosił stan epidemii lub pandemii.
Wyjątek stanowi sytuacja, w której do zakażenia ubezpieczonego doszło na terenie, na którym ogłoszony został stan pandemii lub epidemii, przed dniem rozpoczęcia podróży zagranicznej.

W przypadku zaobserwowania objawów takich jak wysoka temperatura, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem i bóle mięśniowe, prosimy o pilny kontakt z Centralą Alarmową SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Tel.: 0048 (0) 22 864 55 26 Fax.: 0048 (0) 22 575 95 75 SMS: +48 661 000 888

Jednocześnie przypominamy, że bieżące informacje na temat koronawirusa (rozprzestrzeniania się choroby, a także działań profilaktycznych) znajdują się na stronach WHO oraz Ministerstwa Zdrowia. Zachęcamy do odwiedzania tych stron.

Adam Malinowski
Wiceprezes Zarządu
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

 

ZOBACZ PISMO -> Koronowirus komunikat SIGNAL IDUNA, 28.02.2020.pdf