PIT w sprawie wirusa COVID-19

 

WIRUS COVID-19, REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ, ZWROT WPŁAT, KWARANTANNA, POMOC PODRÓŻNYM ZE STRONY ORGANIZATORA

Częste pytania podróżnych i organizatorów turystyki – Stanowisko Polskiej Izby Turystyki w sprawie art. 47 ust. 4 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

W związku z:

  • rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 powodującego zagrożenia dla ruchu turystycznego;
  • kierowanymi do Polskiej Izby Turystyki pytaniami członków Izby i ich klientów w sprawie odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej w związku z wirusem COVID-19 oraz zakresu obowiązków organizatora turystyki w razie zarządzenia kwarantanny podróżnych z powodu wirusa COVID-19;
  • pojawieniem się w mediach interpretacji niezgodnych z treścią art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ("ustawa") określającego warunki bezkosztowej rezygnacji przez podróżnego z imprezy turystycznej i tym samym wprowadzających w błąd, zwłaszcza podróżnych;
  • oświadczeniem Światowej Organizacji Zdrowia i Światowej Organizacji Turystyki z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie turystyki w związku z zagrożeniem COVID-19, że reakcja na to zagrożenie musi być wyważona i spójna, proporcjonalna do zagrożenia zdrowia publicznego i oparta na lokalnej ocenie ryzyka, przy uwzględnieniu wszystkich elementów ruchu turystycznego w tym - zarówno stanowiska organów publicznych, interesów przedsiębiorców jak i turystów, zgodnie z ogólnymi wytycznymi i zaleceniami; zaś ograniczenia w podróżowaniu, które wykraczają poza ograniczenia ogłoszone przez właściwe organy publiczne mogą powodować niepotrzebną ingerencję w ruch międzynarodowy, w tym negatywne skutki dla sektora turystycznego,

Polska Izba Turystyki przedstawia w odpowiedziach na pytania własne stanowisko w sprawie warunków rezygnacji z imprezy i odstąpienia od umowy o imprezę przez podróżnego oraz zakresu obowiązków organizatora turystyki w razie zarządzenia kwarantanny podróżnych z powodu wirusa COVID-19:

Stanowisko PIT w sprawie art.47 ust. 4 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.pdf (KLIK)

PIT zaznacza, że powyższe odpowiedzi na pytania nie stanowią wiążącej interpretacji prawa.

Przedsiębiorcy turystyczni w każdym przypadku stosowania art. 47 ust 4 ustawy podejmują autonomiczne decyzje biznesowe poprzedzone własną analizą okoliczności sprawy dokonując indywidualnej oceny każdego przypadku. Również podróżni i inni czytelnicy niniejszych pytań i odpowiedzi powinni mieć świadomość niewiążącego charakteru stanowiska prezentowanego przez Izbę w odpowiedziach na pytania.