Formularz kontaktowy
Chcesz wziąć udział w jednej z wypraw z DiscoverAsia? Masz pytania odnośnie wyjazdu? Napisz od nas:

DISCOVERASIA Magdalena Gauer

Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr: 33/16

adres: ul. Portowa 14 lok 83, 78-100 Kołobrzeg

NIP: 7792288723, REGON: 302410916

Nasi partnerzy